Bolsius gestart met 2 Tonnes workshops

We weten dat de temperatuur van de aarde sinds het pre-industriële tijdperk met 1,2°C is gestegen. Het Akkoord van Parijs streeft ernaar om de 1,5°C in 2050 niet te overschrijden.

Hiervoor is het dringend noodzakelijk om actie te ondernemen, zowel collectief als individueel. Daarom is Bolsius Group gestart met de interne implementatie van de 2 Ton-workshop:
het betrekken en uitrusten van onze medewerkers met de kennis die nodig is om beslissingen te nemen en CO2-reductiedoelstellingen te realiseren.

Bij Bolsius geloven we dat voorlichting en bewustwording van klimaatkwesties een krachtige actie is, die we allemaal kunnen uitvoeren om de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd samen op te lossen.
Op dit moment heeft 62% van onze mensen in Nederland en Duitsland deze training gevolgd. Het doel is om voor het einde van het jaar tot 80% te komen. We willen onze mensen graag in staat stellen om verandering teweeg te brengen, niet alleen op het werk maar overal waar ze mogelijkheden zien.