B Corp is nog maar het begin voor Bolsius International

Volop in transitie, duurzame en sociale ambities in vuur en vlam

Het Nederlandse kaarsenbedrijf Bolsius sluit zich aan bij de groeiende B Corp beweging van bedrijven die zich inzetten voor een meer inclusieve, eerlijke en circulaire economie. B Corps voldoen aan strenge sociaal-maatschappelijke criteria op het gebied van milieu-impact, transparantie en corporate governance. Het 153 jaar oude familiebedrijf Bolsius International levert al generaties kwaliteit kaarsen voor feestelijke momenten of in tijden van rouw en is zich, als Europees marktleider, bewust van de verantwoordelijkheid voor mens en planeet. De onafhankelijke certificering markeert een belangrijke mijlpaal en dient tegelijkertijd als sturend instrument om de impact verder te vergroten. B Corps moeten elke drie jaar opnieuw certificeren.

Licht schijnen op vernieuwing
Na een intensief certificeringsproces, gestart in 2021, is Bolsius B Corp gecertificeerd met een score van 91.9 (van de maximaal te behalen 200) punten. Het familiebedrijf faciliteert al jaren connecties tussen mensen en geeft richting aan toekomstbestendig ondernemerschap middels de impact strategie pijlers ‘Reduce, Care en Engage’. De certificering zet het bedrijf op scherp, geeft inzicht in wat al goed gaat en waar ruimte is om hun force for good in te zetten. Marco-Paul Meinen, CEO Bolsius: “Het maakt ons trots en blij om toe te treden tot de B Corp community. De grondige en onafhankelijke analyse biedt houvast en vastberadenheid om, vanuit de sterke waarden van ons familiebedrijf, al onze keuzes door te lichten en deze te verantwoorden aan toekomstige generaties. Wij creëren superieure producten die de magie van de vlam delen om mensen met zichzelf en hun dierbaren te verbinden – nu en voor de komende generaties.” Als vast onderdeel van de certificering verankerde Bolsius de maatschappelijke en duurzame waarden in de statuten van het bedrijf.

Vertrekpunt, niet de bestemming
Bolsius streeft ernaar om het leidende kaarsenbedrijf van Europa te zijn met liefde voor mens en planeet. Bij het realiseren van deze ambitie op zakelijk gebied alsmede op duurzaam en sociaal ondernemerschap, staat de balans tussen geven en nemen van de planeet centraal. Het bedrijf committeert zich aan de doelstellingen van het Parijsakkoord met een 42% vermindering van CO2 uitstoot (scope 1 en 2) en 25% vermindering (scope 3) in 2030. Bolsius is bereid om dilemma’s onder ogen te zien en daar op een verantwoorde manier naar te handelen. De CEO van Bolsius realiseert zich dat de certificering slechts een vertrekpunt is en niet een eindbestemming. Meinen: “De weg voor ons ligt vol met kansen en uitdagingen. Om onze impact en slagkracht te vergroten, bundelen wij de krachten met ons ecosysteem van consumenten, medewerkers, leveranciers en externe stakeholders. Bij dit proces hoort kennisdeling en transparantie en dit leidt uiteindelijk tot vooruitgang. De belangrijkste is het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe regeneratieve grondstoffen, maar ook sociale initiatieven gericht op lokale gemeenschappen, het terugdringen van plastic, het investeren in duurzame energie en het inzetten op circulaire en hervulbare innovaties blijven onderdeel van de prioriteiten. Ons team ziet de certificering als aanmoediging om reeds behaalde successen te vieren maar ook om onze duurzame en sociale ambities te realiseren.”

Tessa van Soest, Directeur B Lab Benelux: “Met het behalen van de B Corp certificering heeft Bolsius International een belangrijke mijlpaal bereikt. Als B Lab streven we naar ander economisch systeemwaarbij bedrijvenwaarde creëren voor ál hun belanghebbenden. Om deze ambitie te realiseren hebben we verschillende bedrijven nodig die laten zien dat dat kan: kleinere en grotere, en in zo veel mogelijk verschillende branches. We zien namelijk dat B Corps hun hele sector ten goede kunnen beïnvloeden. Wij verwelkomen daarom Bolsius International in de community en kijken uit naar hun verdere duurzaamheidsreis en met name hun stappen in grondstoffenkeuze.”

Impact Strategie
Verandering gebeurt niet van de ene op de andere dag en Bolsius opereert in een complex systeem. Op basis van de pijlers reduce, care en engage formuleerde Bolsius doelen in haar impact report (link naar volledig rapport). Het bedrijf maakt zich hard om de uitstoot bij de productie, het transport en het gebruik van de producten te minimaliseren. Naast productinnovaties, het creëren van een langere levenscyclus en de focus op recycling staan ook het welzijn van medewerkers en een nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen centraal. Met het doel de impact te vergroten, wordt samengewerkt met stakeholders en kennisdeling gestimuleerd.

View the English version of the Press Release

Download the German version of the Press Release

Download the Polish version of the Press Release